SVD ปืนไรเฟิลสัญชาติรัสเซียจากสงครามเย็น

SVD เป็นอาวุธชนิดปืนไรเฟิลซุ่มยิงสัญชาติสหภาพโซเวียตที่ใช้งานมาเกือบ 60ปี ชื่ออย่างเป็นทางการว่า

СнайперскаяВинтовкасистемыДрагуноваобразца 1963 года , SnáyperskayaVintóvkasistém’yDragunóvaobraz’tsá ที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบที่ชื่อว่า เยฟเกนีดรากูนอฟ เป็นปืนที่มีจุดเริ่มต้น เกิดในช่วงระหว่างสงครามเย็น

ซึ่งปืนไรเฟิลซุ่มยิงสัญชาตินี้พัฒนาละปรับปรุงมาจากปืนไรเฟิลรุ่นเก่าอย่างตระกูล AK47  เป็นปืนซุ่มยิงที่ถูกจัดได้ว่าเป็นปืนระยะไกลซึ่งมีการระบบยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพทำลลายล้างอยู่ในระดับกลางซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ระยะการยิง ทำให้ถูกนำมาใช้ในสงครามและหลายๆดองทัพในหลากหลายประเทศ

ปืนรุ่นนี้ถูกนำเข้ามาประจำการในปี ค.ศ. 1963 และยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตซึ่งก็คือ Izhmash, Norinco, Zastava Arms ก็ใช้เวลาในการออกแบบเป็นเวลากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 1958 – 1963 ซึ่งจุดประสงค์ที่ถูกผลิตออกมาก็คือเพื่อชี้เป้ายหมายจากระยะไกล ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว

SVD

อีกหนึ่งปืนไรเฟิลซุ่มยิงในตำนานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงสงคราม

ปืนรุ่นนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ 4.30 กิโลกรัมตอนปืนเปล่าและเมื่อโหลดและใส่กระสุนมีน้ำหนักประมาณ 5.02 กิโลกรัม มีความยาวของกระบอกปืนอยู่ที่ 1.225 มม. และสั้นที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 900 มม. มีความยาวลำกล้องอยู่ที่ 550 ถึง 620 มม.  มีการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 800 ม.

ใช้ขนาดกระสุน 7.62 X 54 mmR ซึ่งถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปืนด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆและฝึกความชำนาญของผู้ใช้ ก็จะสามารถเพิ่มระยะยิงรวมถึงประสิทธิภาพการทำลายล้างได้อีกด้วย โดยระหว่างการออกแบบ ปืนโมเดลนี้ยังได้รับรางวัลการออกแบบจากการทดสอบปืนภาคสนามและได้บรรจุในกองทัพในท้ายที่สุด

ซึ่งปืนนี้ได้ถูกใช้ในหลายสงคราม เช่น สงครามเวียดนาม สงครามโซเวียตในอัฟกานิสถาน สงครามอิรัก สงครามยูโกลสลาฟ  สงครามเชชเนียครั้งที่ 1 และ 2 และสงครามระหว่างรัสเซีย – จอเจีย ในปี ค.ศ. 2008

ซึ่งส่วนใหญ่ในสงคราม มักจะใช้ในระยะกลางๆที่ไม่ได้ไกลมาก เพราะเนื่องจากปืนมีระบบการยิงแบบ กึ่งอัตโนมัติ ทำให้พร้อมยิงซ้ำที่เป้าหมายทันทีเมื่อเกิดการยิงพลาดในครั้งแรก

หลังจากปืนรุ่นนี้ได้ถูกผลิตออกมาก็ได้รับความนิยมและโดยมีประเทศสนธิสัญญาวอร์ซอที่ได้นำอาวุธนี้มาประจำการในกองทัพ รวมไปถึงการที่ทางสหภาพโซเวียตได้ขายสิทธิบัตรให้กับประเทศจีนให้มีการผลิตเกิดขึ้นได้ในประเทศจีน และแม้ภายหลังทางสหภาพโซเวียตจะล่มสลายไป แต่การผลิตปืนนี้ก็ยังมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใช้ในกองทัพและให้พลเรือนในประเทศต่างๆ

SVD 2

SVD ปืนไรเฟิลซุ่มยิงสายชี้เป้าหมาย และมีระบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ

SVDยังคงเป็นปืนที่ได้รับความนิยมและมีไว้ในครอบครอง จากการที่ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประสิทธิภาพในการยิงที่ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมรวมไปถึงต้นในในการผลิตที่ค่อนข้างถูก ยิ่งทำให้มีการผลิตและส่งออกไปใช้ในหลายๆประเทศ ทั้งกองทัพและพลเรือน

ตัวอย่าง

SVD 3

ที่มาภาพ

https://www.facebook.com/KIF0149C/photos/pcb.334908520703009/334908300703031

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.safetyhardcase.com%2Farticle%2F3%2Fsvd-dragunov-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587&psig=AOvVaw1fDDsxwwgby-qR9rtunOKk&ust=1638880172625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCLD8xceWz_QCFQAAAAAdAAAAABAD

บทความที่คุณอาจสนใจ M870 ปืนลูกซองสัญชาติอเมริกา

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ