M-21 ปืนส่องระยะไกล ที่ไกลแค่ไหนก็ยิงโดน

M-21 คือปืนไรเฟิลสายสุ่มยิงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ที่มีประวัติการใช้งานและผ่านสงครามมานานกว่า 50 ปี ถูกออกแบบโดยกองบัญชาการอาวุธนาวิกโยธิน กองบัญชาการพัฒนาการต่อสู้และหน่วยงานการสงครามจำกัด และผลิตโดย บริษัทสัญชาติอเมริกาอย่าง Rock Island Arsenal , คลังอาวุธสปริงฟิลด์ , Smith Enterprise, Inc. ซึ่งผู้อ่านที่ชื่นชอบปืนจากเว็บ sweetheartsforsoldiers น่าจะชื่นชอบปืนรุ่นนี้อย่างแน่นอน ปืนรุ่นนี้ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการดัดแปลงจากปืนไรเฟิลรุ่นก่อนหน้าอย่าง M14 เพื่อใช้ในการซุ่มยิงระหว่างสงครามเวียดนาม ในช่วงแรกก็จะประจำการในกองทัพสหรัฐ แต่ภายหลังเนื่องจากน้ำหนักที่มาก ทำให้ไม่สะดวกต่อการสุ่มยิงรวมถึงพกพาไปในสงคราม รวมไปถึงมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา ทำให้ยกเลิกการใช้ปืนรุ่นนี้และหันไปใช้ปืนรุ่นอื่นแทนที่ จุดเริ่มต้นของการฝึกนักแม่นปืน มาจากการถูกซุ่มยิงจากในสงครามเวียดนาม ทำให้ได้พัฒนาปืน M14 และได้นำมาเริ่มใช้งาน ทำให้ทางนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาต้องออกแบบปืนเพื่อนำมาใช้ในสงครามและต้องฝึกฝนอย่างทันท่วงที ซึ่งในภายหลังก็ได้ยกเลิกปืน M14 และมาใช้ M-21 แทนที่เนื่องจากประสิทธิภาพในการยิงที่แม่นและสูงกว่า อีกทั้งยังมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  ปืนไรเฟิลที่มีระยะการยิงที่หวังผลค่อนข้างไกล และมีประสิทธิภาพ ปืนรุ่นนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ 5.27 กิโลกรัม มีความยาว 1118 มิลลิเมตร มีควายาวลำกล้องปืน 560 มิลลิเมตร […]